• ایجاد زمینه­ ای مساعد جهت اولین گردهمایی اساتید، محققان و دانشجویان بخش کشاورزی دو کشور
  • ایجاد زمینه عقد تفاهم‌نامه‌های میان دانشگاهی و علمی و میان وزارتخانه‌های دو کشور در بخش کشاورزی جهت گسترش اقدامات و همکاری‌های مشترک دو کشورآماده‌سازی زمینه‌های بهره‌مندی مشترک از تجارب، فنّاوری و تحقیقات دانش‌بنیان دو کشور
  • ایجاد زمینه همکاری برای پروژه‌های علمی_پژوهشی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
  • بررسی و هم‌اندیشی متخصصان دو کشور درزمینهٔ چالش­های منابع آب مشترک و مرزی
  • بررسی و هم‌اندیشی اثرات منطقه ­ای ناشی از تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی
  • معرفی بازارهای مشترک دو کشور و بخصوص مناطق آزاد تجاری مانند چابهار
  • ایجاد زمینه‌های همکاری تحقیقاتی و پروژه‌های مشترک جهت جایگزینی کشت مواد مخدر در افغانستان که در تفاهم‌نامه مشترک دو کشور نیز قبلاً میان دو کشور به امضا رسیده است
  • آشنایی بافرهنگ‌ها، صنایع‌دستی و هنرهای روستایی و تاریخی مشترک
  • توسعه روابط اقتصادی دو کشور و افزایش ظرفیت­ها و همکاری­های مشترک با تفاهم‌نامه‌های تجاری و سیاسی و ایجاد زمینه عملی شدن آن‌ها