حامیان و همراهان محترم اولین کنفرانس بین‌المللی کشاورزی افغانستان و ایران

 

 

اولین کنفرانس بین‌المللی کشاورزی افغانستان و ایران فرصت مغتنمی است تا نهادها و ارگان‌های عمومی، مؤسسات پژوهشی و فناوری، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم بتوانند با حامی و همراه شدن با این کنگره بزرگ، عظمت مدیریت و راهبری در سطح بالا و سطوح بااهمیتی که برای خود ترسیم نموده‌اند را در معرض نمایش قرار دهند، با جامعه متخصصان و متصدیان بخش کشاورزی و منابع طبیعی تماس حاصل نمایند و محصولات و خدمات خود را به بهترین وجه معرفی کنند. کمیته اجرایی اولین کنفرانس بین‌المللی کشاورزی افغانستان و ایران از مشارکت نهادها و ارگان‌های عمومی، مؤسسات پژوهشی و فناوری، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم استقبال نموده و با ارائه خدمات زیر از نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی دعوت می‌نماید تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با دبیرخانه کنفرانس، ما را در برگزاری هر چه باشکوه‌تر این رویداد مهم یاری نمایند.

 

 

به‌منظور حضور گستردی شرکت‌های مرتبط به‌عنوان حامی مالی، دبیرخانه کنفرانس حمایت مالی از همایش را در 4 رده الماس، طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم‌بندی نموده است.

  • ·         مبلغ حمایت‌کننده الماس 000¸000¸300 ریال و بیشتر می‌باشد.
  • ·         مبلغ حمایت‌کننده طلایی 000¸000¸200 ریال می‌باشد.
  • ·         مبلغ حمایت‌کننده نقره‌ای 000¸000¸100 ریال می‌باشد.
  • ·         مبلغ حمایت‌کننده برنزی 000¸000¸50 ریال می‌باشد.